Perehdyttämisohjelma:
Opettaja:  
 
Opettaja:  
Työssäoppimispaikka:  
Opiskelijan nimi  
Koulutusohjelma  
Vastaus sähköpostiosoite  

Opiskelijan vuosikurssi  
 
Talon ja tilojen yleisesittely Tehty Tekemättä
Tutustuminen omaan työpisteeseen ja työtehtäviin Tehty Tekemättä
Lähimpien työtovereiden esittely Tehty Tekemättä
Työaika, ruokailu, tauot, työvaatteet Tehty Tekemättä
Poissaolokäytäntö Tehty Tekemättä
Työsuojelu / paloturvallisuus Tehty Tekemättä
Ympäristöasia, omavalvonta,
jätteiden lajittelu
Tehty Tekemättä

Mikäli jokin kohta on tekemättä, ole hyvä ja anna lisätietoja.


Tulosta lomake ja täytä ja palauta ensimmäisen työssäoppimisviikon aikana opettajalle.